În vederea constituirii unui dosar de executare silită, sunt necesare din partea creditorului următoarele formalități:

  • cerere executare silită - MODEL CERERE
  • titlu executoriu în original + trei copii xerox
  • taxa de timbru
  • - 20 lei - pentru încuviințarea executării de către instanță
  • taxe poștale - în funcție de numărul de comunicări acte procedură necesare