În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, Executorii Judecătorești Diaconița Elena Lavinia și Diaconița Constantin, desfașoară următoarele activități:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

Executări directe

 • Evacuări
 • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri mobile sau imobile, etc.

Executări indirecte

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
      

Popriri

 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească.
 • Inventarieire bunuri și constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.
 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale.
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.